Mobile 053 935 0723 טלפון ו-ווטסאפ לקבוע שיעורי גיטרה

Blues in 12 Bars, playback in the key of A ו/או הגירסא על יוטיוב לאלתר ללווי הבלוז במפתח

צלילי הסולמות בדף זה מתאימים לאילתור ונגינה יחד עם הבלוז המתנגן ברקע על כל חלקיו, גם המינורי וגם המז׳ורי
האילתור הוא כתיבה ויצירה מוזיקאלית בזמן אמיתי, וחווית ביטוי שאין שניה לה

הסולם הפנתטוני הזה, בעל 5 צלילים, הוא הבסיסי ביותר לבלוז, ומשחק אלתור פראזות ומשפטים מוזיקאליים עם צליליו יענג כל אוזן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הסולם הדיאטוני המערבי על 7 צליליו
מחולק ל 7 המודוסים שלו

נשים לב שהמינור הפנתטוני
הוא חלק מהמודוסים המינוריים

כשבלוקרי ה 5 מתחלף בבמול 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סולם ׳פה מינור מלודי׳, מטה, מתאים כמעבר מעניין בין קטעי הבלוז המינורי, כשברקע מתנגנים
האקורדים ׳מי׳ 7 9 דיאז, מינור ומז׳ור גם יחד, ו׳לה׳ 7 במול 5. סולם זה הוא בעיקר בעל מרווחי טון שלמים,
עם רק שני חצאי טונים בין מייג׳ור 7 לאחד ובין 2 או 9 לבמול 3 או מינור מהצליל ׳פה׳

yo ave designsabout yoavservices production academic degrees